آموزش ست کامل شکوفه

(کد: AMS10)

: آموزش ست کامل مروارید بافی

37,000 تومان

این آموزش شامل سه درس می باشد که در مجموع در 36 دقیقه ویدئوی آموزشی مفید میتوانید بافت این ست کامل را آموزش ببنید.
تمام آموزش به صورت مرحله به مرحله فیلم برداری شده است و شما تمام نکات و جزئیات بافت را خواهید دید.
این ویدئو های آموزشی توسط تیم طلا و خورشید به زبان فارسی ضبط شده است و شما میتوانید این آموزش ها را دانلود کنید.
گروه طلا و خورشید به صورت تمام وقت شما را پشتیبانی خواهد کرد و به تمام سوالات شما در مورد آموزشها از طریق تیکت در بخش پنل کاربری شما پاسخ خواهد داد.

درس شماره 1 : آموزش سرویس کامل شکوفه _ بخش اول _ بافت دستبند

آموزش سرویس کامل شکوفه _ بخش اول _ بافت دستبند

در این درس بافت دستبند را انجام میدهید. طول زمان این درس 17 دقیقه ویدئوی آموزشی مفید میباشد و تمام نکات بافت را آموزش خواهید دید.

آموزش سرویس کامل شکوفه _ بخش اول _ بافت دستبند

درس شماره 2 : درس دوم : آموزش سرویس کامل شکوفه _ بخش دوم _ بستن انتهای دستبند و گردنبند و وصل کردن قفل آنها

درس دوم : آموزش سرویس کامل شکوفه _ بخش دوم _ بستن انتهای دستبند و گردنبند و وصل کردن قفل آنها

در این درس بافت را کامل خواهید کرد و بستن انتهای کار و وصل کردن قفل دستبند و گردنبند را آموزش می بینید.طول زمان این درس 9 دقیقه ویدئوی آموزشی مفید می باشد و تمام نکات را مرحله به مرحله در طول ویدئو خواهید دید.

درس دوم : آموزش سرویس کامل شکوفه _ بخش دوم _ بستن انتهای دستبند و گردنبند و وصل کردن قفل آنها

درس شماره 3 : درس سوم : آموزش سرویس کامل شکوفه _ بخش سوم _ بافت گوشواره

درس سوم : آموزش سرویس کامل شکوفه _ بخش سوم _ بافت گوشواره

در این درس بافت گوشواره و وصل کردن قفل آن را آموزش می بینید.طول زمان این درس 10 دقیقه ویدئوی آموزشی مفید می باشد و تمام نکات را مرحله به مرحله در طول ویدئو خواهید دید.

درس سوم : آموزش سرویس کامل شکوفه _ بخش سوم _ بافت گوشواره

پکیج لوازم بافت سرویس مروارید بافی (نقره ای)

(کد: PMS10/1)

: پکیج ست کامل شکوفه

78,000 تومان

پکیج وسایل ست کامل شکوفه_نقره ای :

کریستال بزرگ نقره ای
منجوق نقره ای
قفل دستبند
قفل گردنبند
یک جفت قفل گوشواره
حلقه و سیم برای اتصالها

پکیج لوازم بافت سرویس مروارید بافی (بادمجونی-طلایی)

(کد: PMS10/2)

: پکیج ست کامل شکوفه

78,000 تومان

پکیج وسایل ست کامل شکوفه_بادمجونی-طلایی :

کریستال بزرگ بادمجونی
منجوق طلایی
قفل دستبند
قفل گردنبند
یک جفت قفل گوشواره
حلقه و سیم برای اتصالها

سوزن شماره 12

(کد: PMS10/5)

: پکیج ست کامل شکوفه

9,000 تومان

سوزن شماره 12
از این سوزن برای منجوق بافی و جواهر دوزی استفاده میشود.

نخ ابریشم

(کد: PMS10/3)

: پکیج ست کامل شکوفه

12,000 تومان

نخ ابریشم

(کد: PMS10/4)

: پکیج ست کامل شکوفه

12,000 تومان